Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.03.2022 13:17 (Üye) Soru : Merhaba, Yil içerisinde birden fazla işverenden ücret alan şahıs için GMSİ beyannamesi vereceğim..Muallakta kaldığım konu,gayri safi tutar dan safi tutara ulaşırken ssk primi %14,işss.primi %1 düşülüyor mu?..Beyannamenin indirimler kısmında 506 sayılı Kanunun geçici 20.Maddesi kapsamındaki sandıklar, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler, sandık statüsüne tabi personel deniliyor..Bu personel haricindekilerin düşülemiyor mu yoksa her çalışan için bordrosunda gözüken ssk%14 ve işs primi%1 düşebilir miyiz?..EĞER DÜŞERSEK KİŞİNİN VERGİ İADESİ, DÜŞMEZSEK 10BİN TL YE YAKIN VERGİ ÖDEMESİ ÇIKIYOR..yardımcı olursanız sevinirİM TEŞEKKÜRLER

Cevap : Yıllk GV beyannamesinde Ücret geliri beyanı için her iş verenden alınan BRÜT ÜCRET beyan edilir Beyan edilen rakamdan % 15 SGK primi düşülür. Kalan tutar vergi matrahı olur. Vergi matrahından vergi hesaplanır Kesilen vergiler mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.