Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.03.2022 10:54 (Üye) Soru : Muhasebe programından işleme alınıp defter beyana aktarımı sağlanan belgeler ile ilgili 1- DBS sistemi çalışmadığı zamanlarda E-Beyannameden onaylanan beyannamelerin belgeleri DBS sistemi kullanıma açıldığında aktarılması mümkün olmaktadır. Bu durumda KDV son gününden sonra sisteme atılan belgeler için bir usulsüzlük söz konusu mudur ?

Cevap : DEFTER BEYAN SİSTEMİNDE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLER; BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİNİ “ELEKTRONİK BEYANNAME SİSTEMİ” (BDP) ÜZERİNDEN DE VEREBİLECEKLERDİR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 532) “(2) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı defteri tutan mükellefler için birer aylık dönemlere ilişkin vergisel ve ticari işlemlerin Sisteme kayıt işlemlerinin; a) Kayıtlarını, ayrıca 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından, işlemlerin ait olduğu ayı izleyen İKİNCİ ayın 15 inci günü sonuna kadar, gerçekleştirilmesi zorunludur.” Belirtilen sürede kayıt yapılması halinde USULSÜZLÜK CEZASI KESİLMEZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.