Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.03.2022 16:59 (Üye) Soru : MERHABALAR 01.01.2021-15.12.2021 TARİHİ ARASINDA BİR İŞYERİNDE 517.471,11 TL BRÜT MATRAH 161.004,89 TL KESİNTİM OLMUŞTUR. İKİNCİ İŞYERİNDE 16.12.2021-31.12.2021 TARİHİ ARASINDA 23.057,25 TL BRÜT MATRAH 7.667,57 TL KESİNTİM YAPILMIŞTIR. YUKARIDAKİ ALDIĞIM MAAŞLARI BİRİ MUAF OLDUĞUNDA DİĞERİ 53.000 TL İSTİSNAYI GEÇMEDİĞİ İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMEME EKLEMEME GEREK VARMIDIR.

Cevap : VERDİĞİNİZ RAKAMLARA GÖR BU MÜKELLEF İÇİN YILLIK GV BEYANNAMESİ VERİLMEZ. AŞAĞIDAKİ BİLGİ NOTUNU İNCELEYİNİZ. Birden fazla işverenden tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanunu’nda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 53.000 TL) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Birden sonraki işverenden alınan tevkifata tabi ücretlerin toplamı 53.000 TL’yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir. ? 01.01.2021 tarihi itibariyle bir işverenden alınan ve Gelir Vergisi tarifesinin 4’üncü gelir diliminde (650.000 TL) yer alan tutarı aşmayan tevkif suretle vergilendirilmiş ücretler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. ? Ayrıca 01.01.2021 tarihinden itibaren birden fazla işverenden tevkif suretle vergilendirilmiş ücret almakla beraber birden sonrakinde alınan ücretler toplamı ikinci gelir diliminde (2021 yılı için 53.000 TL) aşmaması; fakat bu ücreti ile ilk işverenden alınan ücret toplamı dördüncü gelir diliminde (650.000 TL) yer alan tutarı aşması halinde bu gelirler beyan edilecektir. ? Birden fazla işverenden tevkif suretle vergilendirilmiş ücret almakla beraber birden sonrakinde alınan ücretler toplamı ikinci gelir diliminde (2021 yılı için 53.000 TL) aşması halinde bu gelirler önceki uygulamada olduğu gibi beyan edilecektir. (2022 /Mart döneminde) TEK İŞVEREN den ücret alınsa dahi 2021 yılında 650.000 TL üzerinde elde edilen ücret gelirleri için yıllık GV beyanname verilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.