Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.03.2022 11:09 (Üye) Soru : Vakıf üniversitesinde okuyan bir öğrenci için ödenen eğitim harcamaları karşılığında KDV li faturası alındığı halde velisi tarafından yıl sonu GMSİ beyanında indirim yapıp yapmayacağı hakkında bilgi verilmesi. Bu şekilde indirimli beyan gönderilmiştir. Gönderilen beyanda üniversitenin vergi numarası için gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyet kaydı yoktur, ikazı geldi. Buna rağmen beyanı onaylayıp gönderdim Yapılacak işlem hakkında tarafıma bilgi verilmesi hususunu arz ederim.

Cevap : İkaz doğrudur. Vakıf üniversiteleri Kurumlar vergisi mükellefi olmadığı için indirim yapılmaz. KDV mükellefi olunması indirim hakkı vermez. Beyannameyi düzeltmeniz gerekir. Eğitim ve Sağlık Harcamaları GVK 89/2 Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ BULUNAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERDEN ALINACAK belgelerle belgelenmesi koşuluyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirden indirilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.