Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.03.2022 11:15 (Üye) Soru : 2 adet işyerini (fabrika) kiraya veren bir kişi, bu fabrikalarının vergi değerinin %2 nin tamamını gmsi beyannamesinden, diğer indirimler kısmında, gelirinden indirebileceğini düşünüyorum. Doğru mudur? Saygılarımla,

Cevap : GMSİ Beyannamesi veren mükellef Gerçek usulde gider indirimi seçimini yapması halinde yıllık % 2 Amortisman gideri indirir. (GVK Md.74/6)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.