Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2022 10:34 (Üye) Soru : Merhaba, Firmada 3 sgk lı var, bunlardan birtanesi kısmi süreli iş sözleşmeli. eksik gün bildirimi sgk ya elden yapmak gerekli mi? Raporlu olunca sisteme yansıyor fakat kısmi süreli çalışanlşarda nasıl yapılıyor? teşekkürler

Cevap : İşe girişte kısmi süreli çalışma işaretlenir. Kısmi süreli iş sözleşmesi taraflarca imzalanıp ilgililer istediğinde bildirimde bulunmak üzere özlük dosyasında saklanır. Kısmi çalışanlarda eksik gün hesaplandıktan sonra eksik gün nedeni olarak 06-Kısmi İstihdam kodu altında eksik günleri bildiriliyor. Bu bildirimler yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta, 20 günden fazla çalışması olanların eksik gününü bildirirken SGK 06-Kısmi İstihdam kodunu kabul ediyor. Daha öncesinde, 20 günden fazla çalışması olanların da SGK sistemi kabul ediyordu ancak yapılan yeni düzenleme neticesinde bu durum kabul görmüyor. Bu yeni düzenleme ile artık 20 günü geçen kısmi çalışmaların, kısmi statüsünden çıkartılıp normal çalışan statüsüne getirilip bildirimleri 07-Puantaj kaydı altında yapılıyor.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.