Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.03.2022 16:23 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım Yurtdışında yaşayan akrabamın istanbulda kira geliri bulunmaktadır amerikada USD olarak oturduğu konuta kira ödemekte ödemiş olduğu kirayı türkiyede elde ettiği kira gelirinden gerçek gider olarak indirim konusu yapabilirmi yapar ise ödene USD ödeme tarihindeki kurdan TL ye çevrilip öylemi düşülecektir.Teşekkürler Kolay Gelsin

Cevap : Yurt dışında ödenen kira indirilmez. KONU İLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ AŞAĞIDADIR. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilmiş bulunan 24.05.2010 tarih B.07. 1.GİB.4.34.16.01-GVK 74-128 sayılı Özelge’de Almanya’da yaşayan ve kirada oturan bir kişinin yurt dışında ödenen konut kirasının Türkiye’de elde ettiği kira gelirinin beyanında indirim konusu yapıp yapamayacağı hususu yanıtlanmıştır. Özelge gerekçesinde, “Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmeleri gerektiği, bu vatandaşlarımızdan kesin dönüş yaparak Türkiye’ye yerleşenler ile bir takvim yılı içinde altı aydan daha fazla süreyle Türkiye’de oturanların ise tam mükellef esasında vergilendirilecekleri belirtildikten sonra, mükellefin çalışma ve oturma izni alarak altı aydan fazla bir süredir yurt dışında yaşadığı nedeniyle yurt dışında ödemiş olduğu kira bedellerini Türkiye’de elde etmiş olduğu kira gelirlerinden gider olarak düşmenin mümkün bulunmadığı ifade edilerek indirim kabul edilmemiştir. Gelir İdaresi Başkanlığının 30.07.2013 tarih ve 38418978-120[74-13/4]-815 sayılı indirimi red eden bir başka özelgesi daha mevcuttur. Bu özelgede Gelir Vergisi Kanunun 74 üncü maddesinde, gerçek gider yönteminin tercih edilmesi halinde gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde hangi harcamaların gider olarak dikkate alınacağı hususunun düzenlenmiş olduğu, söz konusu maddede yurt dışında ödenen kira bedellerinin indirim olarak dikkate alınacağı hususunda herhangi bir hükme yer verilmediğinden hareket edilmektedir. Buna göre, bir takvim yılı içerisinde elde edilen konut kira gelirinin ilgili yıl için belirlenen istisna haddini aşması halinde beyan edilmesi gerekmekte olup, ayrıca gelir vergisi kanununun 74’ncü maddesi çerçevesinde, yurt dışında ödenen kira tutarlarının Türkiye’de elde edilen kira gelirinden düşülmesinin mümkün bulunmadığı açıklanmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.