Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2022 11:52 (Üye) Soru : Sn. Üstadımız iyi günler dilerim. İhbar öneli başlatılan personel, ihbar öneli zaman aralığında (hemen başında) kullanılmayan yıllık izinleri ve iş arama izinlerini toplu olarak İşverenin kullandırma hakkı olabilir miydi. İhbar öneli sırasında İzin formları imzalatılmış ve yıllık izinleri ve iş arama izinlerini kullanılmış olması işçinin mahkeme aracılığıyla geçersizliği olabilir miydi. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

Cevap : İş Kanunu’nun 59. maddesine bu konuya şu şekilde bir açıklık getiriliyor. “İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, ihbar süresinde işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.” Ancak bazı Yargıtay Kararları: “İşçi tarafından ihbar önelli fesih halinde bildirim öneli ile yıllık izin süresinin iç içe girebileceği kabul edilmeli.” “Yıllık izin ile ihbar öneli iç içe geçemeyeceğinden yıllık iznin ihbar önelinden önce kullandırılması asıl olup hiçbir şekilde ihbar öneli ile yıllık izin iç içe girmemelidir. Yıllık izin ile ihbar önelinin iç içe girmesi yıllık izni değil ihbar önelini geçersiz kılar. Davalının ihbar önelinin bir kısmında yıllık izin kullandırması nedeniyle ihbar önelinin bölünmezliği ilkesi ihlal edildiğinden ihbar tazminatı talebinin kabulü gerekiyor.” Özetle Yargıtay kararlarına göre işçi, iş akdini feshetmeye karar vermiş ve ihbar süresini başlatmışsa, talep etmesi ve işveren tarafından kabul görmesi durumunda ihbar süresi içerisinde yıllık izin kullanabiliyor.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.