Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2022 10:58 (Üye) Soru : Merhaba ortaklık firmamızda gelir vergisi beyannamesinde stok affından dolayı attığımız 525 kaydını yıl sonunda hangi hesaba atmalıyız?

Cevap : Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. HESABIN KAPATILMASI 525( B) 331(A) 331(B) 102(A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.