Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2022 11:05 (Üye) Soru : Türkiye de tek ortaklı bir limited şirket kuruldu , kurucu ortağı yabancı tüzel kişi , limited şirketin müdürü yabancı tüzel kişi , yabancı tüzel kişi müdür olup temsilcisi Türkiye vatandaşı Soru : Yabancı tüzel kişi Türkiye de Türk vatandaşını ortak ve müdürü olduğu limited şirkette temsilci gösterdiği için bir işveren işçi ilişkisi doğmuş mudur ? Bunun için Türkiyede sgk işyeri dosyası açmalı mıdır ?

Cevap : Limited şirketin müdürü olan kişinin aynı zamanda şirkete ortaklığı da var ise, 4/b(Bağ-kur) sigortalısı sayılmaktadır. Limited şirket müdürünün şirkette ortaklığı yoksa şirkette hizmet akdi ile çalıştığı kabul edilerek 4/a(SSK) sigortalısı kabul edilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.