Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.03.2022 16:24 (Üye) Soru : Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, belirtilen koşulların sağlanması halinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı (,taşınmaz satışlarında % 50)kurumlar vergisinden istisna tutulmaktadır, denilmektedir. Buna göre 2 tam yıldan fazla süreli, bir binayı aktifinde bulunduran bir firma, tapu bedelinin %10'luk kısmını bir başkasına satması halinde bu istisnadan yine yararlanabilir mi? eğer yararlanabiliyorsa istisna oranı %50 mi yoksa %75 mi olur? Teşekkürler

Cevap : G.menkulün hissesinin bir kısmının satılması istisnaya engel değildir. G.menkul satışlarından elde edilen karı %50 si KV istisnadır % 75 lik istisna ise maddede yazan diğer unsurlar içindir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.