Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2022 12:41 (Üye) Soru : Şirketimizde sigortalı çalışan gözüken şirket ortağımızın 4a primleri şartları karşılamadığından sgk tarafından iptal edildi ve 4b li sayıldı sgk işçi payı aktarıldı, işveren payının da devredilmesi için kuruma müracaat istenmektedir. Bu durumda işveren payının devredilmesinin vergisel boyutu nedir? (İşveren payları dönemlerinde gider olarak kaydedildiler, şirket ortağının 4b (bağkur) primleri gider yazılamaz.)

Cevap : 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükmü gereği sigortalılık statülerinde meydana gelen çakışma sonucu, çakışan hizmet süreleri iptal edilmesi gereken 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ödenen primlerin sigortalı ile işveren arasında kurulan hizmet akdi karşılığında zorunlu olarak ödenmekte olması nedeniyle işverenlerin SGK’ya ödemiş oldukları bu kapsamındaki çakışan hizmet sürelerine ilişkin primler ile sigortalı bildirimlerine dair belge türü değişikliği sonucu oluşan fark tutarlar yanlış veya yersiz tahsil edilen primler kapsamında kabul edilmemektedir. Bu nedenle bu kapsamdaki primler faiz uygulanmaksızın ilgililere iade edilmektedir. İade alınan işveren payları da alındığı tarihte gelire kaydedilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.