Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.03.2022 15:32 (Üye) Soru : Ticari kazanç 29.345,bağkur primi 2.110,kalan ticari kazanç 27.235,işyeri kira geliri brüt 26.250,götürü gider 3.937 kalan kira geliri 22.312 bu durumda 53.000 tl istisna tutarı dikkate alınırken brüt rakamlar üzerindenmi yoksa kalan gelirler üzerindenmi hareket edilmeli,beyan gönderilirken Gelir Unsurları kısmında yer alan Ticari Kazançlar KAR, Zirai Kazançlar KAR, Serbest Meslek Kazançları KAR, Ücretler KAR, Gayrimenkul Sermaye İratları KAR, Menkul Sermaye İratları KAR ve Diğer Kazançlar ve İratlar KAR bilgilerinin toplamı TOPLAM KAR bilgisine eşit olmalıdır.uyarısı alıyorum,bilgi vermenizi rica ediyorum.

Cevap : Ticari kazanç(29.345)+ Brüt İş yeri Kira geliri(26.250) = 55.595 TL 53.000 TL den fazla olduğu için her iki gelirde beyan edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.