Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2022 13:34 (Üye) Soru : Merhabalar, Firmamızda öğle yemekleri işyeri yemekhanesinde yenmektedir. Bazı semtlere sabah ve akşam personel servisimiz mevcuttur ve servis güzergahında olmayan personellere de ayrıca yol parası verilmektedir. 1. sorum şudur: İşyerinde yenen yemek kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacak mıdır? Alınacaksa bir öğün yemek bedeli neye göre tespit edilecektir? 2 sorum: Yol parası adı altında bir bedel kıdem tazminatına dahil edilecek midir? -Personel servis hizmeti dışarıdan temin edilmekte ve bedeli fatura karşılığı ödenmektedir. -Servis kullanamayanlara ise yol parası elden ödenmektedir. Teşekkür ederim.

Cevap : 1. İşyerinin kendi aşçılarıyla ve imkanıyla yemek vermesi Dışarıdan yemek hizmeti / Catering hizmeti alınması Bunların ikisinde de aslında işçiye devamlı surette sağlanan ve arızi olmayan bir hak mevcuttur.kıdem tazminatına dahil olup olmama açısından önemli olan, sağlanan faydanın ya da yapılan ödemenin sürekli olmasıdır. 2.İşveren yol ve yemek parasını nakdi olarak vermeyip ayni olarak ifa ediyorsa başka bir değişle işyerinde yemek çıkıyor ve bir şirket aracı veya şirket servisi söz konusu ise bu yardımların kıdem tazminatında giydirilmiş ücrete ne şekilde ekleneceğine ilişkin açık bir hüküm yoktur. Yargıtay 9. Hukuk D. 2014/28398 E., 2016/1285 K., Sayılı kararında "Somut uyuşmazlıkta, iş aktinde, davalı işçiye görevlerinin ifasında kullanılmak üzere masrafları davacı Şirket tarafından karşılanacak bir araç tahsis edileceği, davalı işçinin bazı kısıtlama ve koşullara tâbî olarak aracı kendi özel amaçlarına yönelik kullanma hakkı da olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, davalı işçinin aracı kendi özel ihtiyaçları için ne kadar kullandığı davacı Şirket tarafından somut veriler ile ispatlanamamıştır. Bu nedenle, araç tahsisi açısından giydirilmiş brüt ücrete dahil edilebilecek meblağ, araç kirası ve yakıt bedeli olarak ele alınamaz. Araç tahsisi açısından giydirilmiş brüt ücrete dahil edilebilecek meblağ, fesih tarihinde normal günlük "servis hizmeti" karşılığı olarak belirlenmelidir. Bu miktarın somut olarak belirlenememesi halinde aylık "mavi kart bedeli" giydirilmiş brüt ücrete eklenmelidir." diyerek araç tahsisi gibi durumlar için bir yöntem ortaya sunmuştur. Bu karara göre işveren aylık düzenli olarak yol ücreti vermeyip bunu servis vs. gibi yollarla kendi karşılıyorsa kıdem tazminatında giydirilmiş ücrete eklenecek ücret "mavi kart bedeli" üzerinden belirlenebilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.