Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.03.2022 17:13 (Üye) Soru : Merhaba. Benim sorum 7.000 TL'lik konut kira geliri istisnasıyla ilgili olacaktı. Bu istisnadan yararlanılabilmesi için 2021 yılında beyan edilip edilmediğine bakılmaksızın ücret, menkul sermaye iradı, kira geliri ve diğer kazanç ve iratların gayri safi tutarları toplamının 190.000 TL'yi geçmemesi gerekmekte. 2021 yılında tek bir işeverenden alınan ve stopaja konu edilen ücret geliri 20.000 TL, stopaja konu edilmiş telif hakları geliri 605.000 TL (Serbest meslek kazancı, diğer kazanç ve iratlar değil ve 650.000 TL altında olduğu için beyan dışı.) ve tek bir konuttan alınan kira geliri 40.000 TL'dir. Böyle bir durumda 40.000 TL'lik konut kira geliri için 7.000 TL'lik istisnadan yaralanılabilir mi? Teşekkürler.

Cevap : Ücret : 20.000 Telif kazancı: 605.000 GMSİ: 40.000 Toplam 665.000 TL Beyana tabi olan veya olmayan gelirler toplamı 190. 000 TL aştığı için Konut kira gelirine 7.000 TL istisna uygulanmaz. (GVK Md. 21.)Telif kazancı beyana tabi DEĞİL Ancak 190.000 TL hesabında dikkate alınacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.