Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.04.2022 17:30 (Üye) Soru : İyi günler 2 adet Galeri işi ile uğraşan müşterim bulunmaktadır. 22/01/2022 Tarih ve 31727 Sayılı resmi gazetede yayınlanan kanuna istinaden 2020-2021 yılında Gayrimenkul, Motorlu Araçlar ve Hizmet Satışı 1 Milyon Tl yi geçen Firmaların 01/07/2022 tarihinde E-Faturaya 01/01/2023 den itibaren ise E-Deftere geçeceği belirtilmektedir. Mükellefim 2021 yılında işletme Defteri 2022 Yılında ise Bilanço esasına tabidir. Mükellefimin 2021 yılındaki Dönem içinde Elde edilen Hasılatı (Satış Karı) : 354.500.00.- tl Gelir Diğer Gelirler Özel Matrahı (Yani Aracın Alış Bedeli Diye Kayıt Yaptığımız Tutarlar ) 1.959.500.00.- Toplamı ise 2.314.000.00.- tl dir. E-Fatura ve E deftere Geçiş limitini hesaplarken Toplam rakamımı yoksa Dönem içinde elde edilen hasılatımı baz almamız gerekir. Çünkü buradaki Gelir Diğer Gelirler Diye geçen 2.314.00.00.- tl lik tutar bir satış veya kar rakamı değildir. burada mükellefimin yıllık karı ve kazancı 354.500.00.- tl dir. Diğer gelirler dediğimiz rakam araçların alış bedelidir.bir kazanç veya gelir değildir. Bu yüzden kafamızda soru işareti oluşmaktadır. Bilgi verilmesini rica ederim. iyi çalışmalar

Cevap : Merhaba; VUK 535 sayılı Genel Tebliği kapsamında; “7- Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler." "“e) Söz konusu bölümün (a) fıkrasının (7) numaralı bendi kapsamında olanlardan mezkûr bentte belirtilen brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2022 tarihine kadar, 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır." Mükellefinizin yukarıdaki kriterler kapsamında 600-601-602 hesaplarının toplam bakiyesini kontrol etmeniz gerekli olup, Tebliğin ilgili maddesine göre geçiş kriterlerinin değerlendirilmesi gereklidir. iyi çalışmalar dileriz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.