Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.03.2022 16:40 (Üye) Soru : 2.El ticareti yapanların, vergi mükellefi olmayanlardan aldığı araçları satışında, alış ile satış arasındaki fark için KDV uygulama tebliğinde de belirtildiği gibi KDV matrahı olduğunu. KDV matrahının dışında kalan tutarın KDV Beyannamesindeki özel matrah şeklinde matraha dahil olmayan satırda göstermemiz gerekir mi? bugüne kadarki uygulamalarımızda sadece KDV matrahını KDV Beyannamesinde bildirimi yapılmıştır. Konu hakkında bilgi verilmesini önemle rica ederim. Saygılarımla

Cevap : Özel matrah kısmı ilgili alanda beyan edilir. Gerik alan kısım teslimler bölümünde yer alır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.