Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2022 09:53 (Üye) Soru : Merhabalar, Limited şirket ortağımız (aynı zamanda müdür görevinde)%50 hissesini kızlarına devretmek istiyor.Konuyla ilgili sorularımız: 1-Şirkette şu anda sgklı olarak çalışan kızların hisse devrinden sonra 4A' sı devam eder mi yoksa 4B ye geçmeleri gerekir mi? 2-Devir işlemleri için noterden sözleşmenin yapılarak ticaret odasına tescili yeterli olur mu? 3-Devir sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken başkaca hususlar nelerdir? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : 1.4 b sigortalı olurlar 2.Sermaye şirketi olan bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan limited şirketlerin esas sermaye paylarının devrinin gerçekleşmesi Türk Ticaret Kanunu ve gerekçesinde belirli şekil şartlarına bağlanmıştır. Devir Sözleşmesinin Yazılı Olup Noterde Onaylanması Unsuru Genel Kurulun Onayı Unsuru Pay Defterine Kayıt Şekil Şartı Devrin Tescil Edilmesi Unsuru Esas sermaye payı devrinin şekil şartları Türk Ticaret Kanunun 595.maddesinde belirlenmiş olup, bunun dışında kurucu olmamakla birlikte devrin ticaret siciline bildirilmesi işlemleri vardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.