Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2022 09:38 (Üye) Soru : Selamlar, GMSİ beyanında kira geliri elde ettiğimiz gercek usulde beyan ettiğimiz gider çeşitlerinin içinde bulunan iktisap bedelinin %5 ini kullanabilmemizin şartı herhangi bir tek kira geliri elde ettiğimiz gayrımekule uygulanabilir şeklinde midir. ( iktisap bedeli uygulayacağımız gayrımenkulun kredi ile alınma şartı zorunlu mudur) TEŞEKKÜRLER

Cevap : %5 indirim kiraya verilen TEK konut için uygulanır Birden fazla konut dan kira geliri elde edilmesi halinde konutların sadece biri için bu indirim uygulanır. Kredi ile alınan kiraya verilen konut için faiz giderinden indiriminde oran olmaz. İlgili yılda ödenen faizin tamamı indirilir. % 5 Oran sadece İktisap bedeli için uygulanır. GVK 74. Maddeyi yeniden inceleyiniz Giderler Madde 74 4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların FAİZLERİ ile konut olarak kiraya verilen BİR adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5'i (İktisap bedelinin % 5'i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır. Ancak, indirilmeyen kısım 88' inci maddenin 3' üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz),
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.