Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2022 11:13 (Üye) Soru : MERHABA ÜSTADLAR. TÜRKİYEDE SİGORTALI OLUP AZERBAYCANA SÜREKLİ İŞ İÇİN GİDEN FİRMA ÇALIŞANIMIZ VAR VE EMEKLİ ZAMANI GELDİ 2-3 AY GİBİ BİR ZAMAN. ANCAK TÜRKİYEDEKİ SGK GÜNLERİ EMEKLİLİK İÇİN YETİYOR. SORMAK İSTEDİĞİM SGK ZORUNLU OLARAK AZERBAYCANI BORÇLANDIRIR MI İHTİYACI YOK ÇÜNKÜ. VEYA SEN ORADAYKEN BURADA SİGORTALI OLAMAZSIN GİBİ SORUNLAR YAŞAR MIYIZ. DETAYLI BİLGİ VERMENİZİ ÇOK RİCA EDİYORUM. TEŞEKKÜRLER

Cevap : T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: Erdoğan ÜVEDİ Telefon No: 0 312 45877 99 Faks No: 0 312 432 12 45 Daire Başkanı E-Posta: ehgm_ysedb@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr 10 Sayı : 15591373-010.06.01-E.9122870 05/08/2020 Konu : Türkiye Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi GENELGE 2020/31 genelge gereğince Sözleşmenin 7 nci maddesi birinci fıkrası gereği, Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan, işvereni tarafından bir işin icrası için Azerbaycan'ya gönderilenler ve aynı maddenin ikinci fıkrası gereği Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında bağımsız çalışanlardan faaliyetini geçici olarak Azerbaycan'da gerçekleştirecekler, 24 ayı aşmamak üzere Türk mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir.Geçici görevlendirme talebi yapılırken çalışan veya işveren tarafından doldurulacak olan Ek-1'de yer alan "Yurt Dışı Geçici Görev Talep Dilekçesi" ve ekinde görev yazısı, Azerbaycan’daki işveren ile yapılmış olan iş sözleşmesi, Azerbaycan'da çalışacağı işyeri ve adres bilgilerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir Kanunun 4/1-(a) veya 4/1-(b) bendi kapsamındaki sigortalının Azerbaycan’daki çalışma süresinin 24 ayı aşması ve işverenin talep etmesi halinde, geçici görev süresi yetkili kurumların karşılıklı mutabakatı ile önceden onay alınması şartıyla 36 ay daha (toplamda 60 ayı geçmeyecek şekilde) istisnai olarak uzatılabilmektedir.Azerbaycan'a gönderilen çalışanın Kurum mevzuatına tabi kalmaya devam etmesi için gerekli muvafakat talebinin ilk 24 aylık sürenin bitiminden önce yapılması gerekmektedir. 4/1-(a) sigortalıları için işverenler, 4/1-(b) bendi kapsamındaki sigortalı için kendilerince SGİM/SGM’lerin yurtdışı işlemler servisine gönderilen geçici görev süresinin uzatılmasına dair talepler Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne (EHGM) gönderilecektir. Azerbaycan yetkili kurumu ile geçici görev süresinin uzatılmasına ilişkin yazışmalar EHGM tarafından gerçekleştirilecektir. Talebe istinaden ilgili SGİM/SGM tarafından sigortalı hakkında uzatılmak istenen sürenin belirtildiği TR/AZ 1 formülerinin (B) bölümü doldurulmak suretiyle üç nüsha halinde düzenlenerek Azerbaycan yetkili kurumunun onayının alınması için Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı'na (YSEDB) gönderilecektir. YSEDB tarafından Azerbaycan yetkili kurumunun onayı alınacaktır. Alınan onay geciktirilmeden ilgili SGİM/SGM’ye gönderilecektir. Onay yazısını alan SGİM/SGM onay yazısının bir nüshasını işverene verecek/gönderecek, bir nüshası ise işyeri dosyasında muhafaza edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.