Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2022 11:17 (Üye) Soru : Merhabalar, kolay gelsin. Bir açılış yapacağız. Açılış yapacağımız kişi grafik tasarım ve reklam işi yapıyor. Şuan tek bir firmaya hizmet verecek kendisi. Hizmet vereceği firmanın mali işleri serbest meslek makbuzu kesmesi gerektiğini iletmiş. Kişi şuan için tek başına kendi nam ve hesabına çalışacak evet ancak 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu66.madde serbest meslek erbabı tanımında grafik tasarım geçmemektedir. Bir de 213 Sayılı VUK 15.madde de tabela asılması ibaresi de geçmektedir. Bu kişi sadece evinden veya hizmet vereceği firmaya yada stand kurulacak yere giderek çalışmasını yapacak, işlerin büyümesine göre eleman ve grafik tasarım baskı makineleri alacaktır. Bu durumda kişi serbest meslek kazancına mı yoksa ticari kazanca mı tabiidir? Konuyla ilgili yardımlarınızı rica ederim.

Cevap : SERBEST MESLEK ERBABI Serbest meslek faaliyetini kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde ifa eden; avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber ve sağlık memuru vb. kişiler serbest meslek erbabıdır. Aşağıda yer alan işleri yapanlar da serbest meslek erbabı sayılmaktadırlar. Gümrük komisyoncuları, bilumum borsa ajan ve acenteleri, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar. Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar. Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticarî ve meslekî işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları. Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komandite ortaklar. Yukarıdaki tanıma göre bahsettiğiniz kişi serbest meslek erbabı olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.