Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2022 11:40 (Üye) Soru : İşveren olarak Personel adına tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırıp, personel adına sigorta şirketine ödediğimizde Vergi ve Vergi indirimi yönünden görüşünüzü ve Asgari ücretten Gelir vergisi alınmıyor ve Gelir Vergisi ve SGK tarafındaki görüşünüzü rica ederim.

Cevap : İş verenin ödediği tamamlayıcı sigorta primi çalışanın brüt ücretine eklenir.(ayni ücret ödemesi) hesaplanan GV matrahından GVK 63. maddedeki koşullara göre indirilir. İndirilecek yeteri kadar matrah yok ise indirim olmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.