Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2022 13:21 (Üye) Soru : İyi günler. Teknopark ta yazılım geliştirme faaliyeti ile iştigal eden firma ortağı şirket ten net olarak huzur hakkı alıyor şirket muhtasar beyanname ile beyan ederken brüt tutar üzerinden gelir vergisi hesap ederek daha sonra beyan üzerinde 4691 sayılı kanun kapsamında terkin ediyor. Şirket ortağının başka bir şirkettende ücret geliri olduğu ve beyan sınırını aştığı için ücret Beyanı yapacak istisnadan yaralandığı şirketten elde ettiği ücret gelirinden beyan üzerinde terkin ettiği Gelir Vergisi kesintilerini kendi beyanında hesaplanan vergiden indirebilirmi? Teşekkürler

Cevap : 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2'nci maddesine göre; Ar-Ge, tasarım ve destek personeline ödenen ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu kapsamda, anılan Kanun kapsamında çalışan ve şartları taşıyan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Buna paralel olarak, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren Ar-Ge /Tasarım ve Destek personelinin istisna kapsamındaki ücretlerinin Gelir Vergisi Kanunun 86'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılı hadleri aşması halinde bile beyanname vereceklerin arasında sayılmaları söz konusu değildir. Teknoparkdan alınan ücret (huzur hakkı ) GV istisnası uygulandığı için toplama dahil edilmez. Çalışanın ikinci işverenden aldığı yıllık Brüt gelir 650.000 TL dan az ise Yıllık GV beyannamesi verilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.