Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2022 15:16 (Üye) Soru : Konu : 5510 Sayılı Kanun’un 81. Maddesinin I bendi hükümlerinden faydalanılıp faydalanılamayacağı hak. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Prim oranları ve Devlet katkısı MADDE 81- ı) bendinde ; ‘‘Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Bu bent hükümleri; vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile OKUL-AİLE BİRLİKLERİNCE ÇALIŞTIRILANLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE; 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.’’ hükümleri yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 19’uncu ve 20’inci maddesi hükümleri doğrultusunda 2886 saylı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddesi gereği pazarlık usulü ile T.C. ..... Kaymakamlığı ..... İlçe Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve Okul-Aile Birliği ile sözleşme imzalayarak işletmeye başlanılan devamlı niteliğindeki kantin işletmeciliği işyerinde 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştıracağı sigortalılardan dolayı 5510 sayılı kanun teşvik ve desteklerinden, 06111 ve 27103 gibi ilgili diğer kanunların sağlamış olduğu sgk teşvik ve desteklerinden faydalanıp faydalanamayacağı konusunda bilgi verebilir misiniz. *** OKUL-AİLE BİRLİKLERİNCE ÇALIŞTIRILANLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE*** ibaresine dikkat ederek vereceğiniz kıymetli cevabınızı bekliyorum. Teşekkürler...

Cevap : Konu : 5510 Sayılı Kanun’un 81. Maddesinin I bendi hükümlerinden faydalanılıp faydalanılamayacağı hak. kimin faydalanması hakkı soruluyor ?
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.