Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.03.2022 16:12 (Üye) Soru : Gayrimenkul sermaye iradı beyannamesinde Kızılay'a yapılan "yurtdışı kurban şartlı bağışı" gider olarak düşülebilir mi? Yine gayrimenkul sermaye iradı beyannamesinde Optik faturası sağlık gideri olarak düşülebilir mi? Teşekkürler

Cevap : Kızılay a yapılan her tür bağış Yıllık GV beyannamesinde indirilir. Numaralı gözlük için yapılan harcamaların, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi halinde, anılan Kanunun 89’uncu maddesinin 2’nci bendi uyarınca beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması şartıyla, yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirden indirim konusu yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.