Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.04.2022 17:33 (Üye) Soru : Merhaba sayın danışman , İnşaat taahhüt işiyle faaliyette bulunan şirketimiz, 2022 yılında e fatura ya geçti . Sorum , 1- Mal satışımız olmadığı için , sadece şantiyelerimize malzeme nakliyesi esnasında irsaliye ( sevk irsaliyesi) düzenliyoruz. Bu durumda e-irsaliyeye geçme zorunluluğumuz var mı? 2- E-irsaliye geçmek zorundaysak entegratör kullanmadan gib portal üzerinden e-irsaliye düzenlenebilir mi? Şimdiden çok teşekkür ederim .Saygılarımla A.Ceren Taş

Cevap : Merhaba; e-fatura uygulamasına dahil bir mükelleyet varsa aynı zamanda e-irsaliyeye geçiş kriterlerini de değerlendirmeniz gereklidir. Örneğin; VUK 535 sayılı Genel Tebliği kapsamında; "MADDE 7 – Aynı Tebliğin “IV.3.6. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında yer alan “demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler,” ibaresi “demir ve çelik ile demir veya çelikten ürünlerin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç),” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL” ibaresi “brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL” şeklinde değiştirilmiştir." ve diğer tüm e-irsaliyeye geçiş kriterlerine bakmak gereklidir. iyi çalışamalar dileriz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.