Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.04.2022 10:41 (Üye) Soru : 5510 sayılı kanunun 81. maddesine göre ''2886 saylı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddesi gereği pazarlık usulü ile T.C. ..... Kaymakamlığı ..... İlçe Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve Okul-Aile Birliği ile sözleşme imzalayarak işletmeye başlanılan devamlı niteliğindeki'' okul kantin işletmeciliği işyerinde çalıştırdığı işçiler için 5510,06111 ve 27103 gibi sgk teşvik ve desteklerinden faydalanabilirmi?

Cevap : ilişki kiralama ilişkisidir teşviklerden yararlanmasına engel değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.