Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.03.2022 10:04 (Üye) Soru : Merhaba, Yetki belgesi olmayan araç alım satım ile iştigal eden mükellefler özel matrah hükümlerinden faydalanamadığı için satışlarının tamamı üzerinden KDV hesaplanmaktaydı, yeni düzenlemeye göre vergi mükellefi olmayanlardan alınan otomobil yetki belgesi olmadığı için tamamı üzerinden uygulanacak KDV oranı ne şekilde olmalıdır. Odanın açıklamasında böyle bir bölüm bulunmamaktadır.

Cevap : Açıklamada böyle bir bölüm olmaması doğaldır Çünkü eskiden olduğu gibi yetki belgesi olmayan satıcının düzenleyeceği Faturada % 18 KDV hesaplayacaktır.Bu durumda değişiklik olmamıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.