Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.03.2022 13:45 (Üye) Soru : YENİ KDV MEVZUATI KAPSAMINDA 1-oto galerici mükellefim yetki belgesi yok.Binek oto yu satarken yine tam fatura % 1 mi kdv uygulayacak 2-Yetki belgesi olan oto galerici mükellefim vergi mükellefi olmayandan alınan otomobil ile traktör satışında özel matrah kdv uygulanması nasıl olacak. Şimdi den yanıtlarınız için çok teşekkür ediyorum, iyi varsınız.

Cevap : 1- %1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %1 KDV oranı uygulanacaktır. - %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %18 KDV oranı uygulanacaktır. 2-KDV Kanununun “Özel Matrah Şekilleri” başlıklı 23 üncü maddesinin (f) bendinde; ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı (Traktör de kara taşıtıdır) veya taşınmazların tesliminde matrahın, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olduğu hüküm altına alınmıştır. 5359 Sayılı C.Başkanı Karar ile yapılan değişiklik uyarınca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin, KDV mükellefi olmayanlardan KDV uygulanmaksızın satın aldıkları ve özel matrah uyguladıkları teslimlerde %1 yerine %18 oranında KDV hesaplanacaktır ÖZEL MATRAH HESAPLAMASI : Satış Bedeli - Alış bedeli = Kar KDV si bu kar üstünden % 18 olarak hesaplanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.