Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.04.2022 09:12 (Üye) Soru : Merhaba, Anonim şirket ortağı şahsına kayıtlı olan marka hakkını ortağı olduğu şirkete devredecektir. İlgili devir işleminde marka hakkını aktife kaydetmek suretiyle ortağa alacak yazmak mümkün müdür. Bu işlem için gerçek kişi olarak herhangi bir mükellefiyeti bulunmayan ortağın vergi yükümlülüğü doğar mı ? Görüşünüzü rica ediyorum. Saygılarımla,

Cevap : Şirket ortağının elde edeceği bu gelir için GVK 37. maddesinde tanımlama yapılmamıştır. Vergilendirilemeyeceği görüşündeyiz. Bedel ortağa ödenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.