Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.04.2022 11:21 (Üye) Soru : Sayın Danışman Benim Sosyal Güvenlik Mevzuatıyla ilgili bir sorum olacak. Eczanelerde Gece Nöbeti fazla mesai hesaplaması nasıl yapılır Teşekkür Ederim

Cevap : Eczanelerin çalışma sürelerine ilişkin düzenleme il sağlık müdürlüğü tarafından yapılmıştır. 4857 sayılı İş Kanununun 63’ncü maddesi; ’’Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir.” Hükmüne amildir. Dolayısıyla, eczanelerin haftada altı gün çalışma düzenine göre eczane teknisyenlerinin günlük fiili çalışma sürelerinin, yedi buçuk saat olması gerekmektedir. Öte yandan, 6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun 1’nci maddesi gereği, günde bir saatten az olmamak kaydı ile öğle tatili verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanununun 68’nci maddesi gereği; Yedi buçuk saatten az süreli işlerde en az yarım saat ara dinlenmesi, Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde ise,en az bir saat ara dinlenmesi verilmesi de gerekmektedir. Genel uygulamada, öğle yemekleri ara dinlenmesi olarak kabul edilmekte ve öğle arası tatil süresi ara dinlenme ile birleştirilebilmektedir. Ancak, kanundaki en az tanımlaması esas alınarak, öğle dinlenmesi ve ara dinlenmesi sürelerinin ayrı verilebilmesi mümkündür. Dolayısıyla, öğle dinlenmesi ve ara dinlenmesi için eczanelerde toplam iki saat süre verilir ise; eczane teknisyenlerinin günlük fiili çalışma süreleri yedi buçuk saati, öğlen arası ve ara dinlenmeler dahil olmak üzere eczanelerde geçirecekleri toplam süre ise dokuz buçuk saati aşmamalıdır. Fazla mesai tanımı ise, 4857 sayılı İş Kanununun 41’nci maddesinde, “Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır” şeklinde yapılmış olup, yıllık fazla çalışma süresine sınır getirilerek, bu sürenin yıllık 270 saat olduğu belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.