Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.04.2022 11:42 (Üye) Soru : Merhabalar, 28.03.2022 tarihinde 2 şirketi basitleştirilmiş usul ile birleştirdik. Devrolunan şirketin SGK dosyası mevcut. Sorularım: 1: Kümülatif vergi matrahları sıfırlanmalı mı? 2: Birleşme ile SGK sicil numarası değişmiyor, MUHSGK beyanını nasıl vermemiz gerekir? Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Cevap : Şirket birleşmelerinde sosyal güvenlik mevzuatı yönünden bazı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Buna göre, birleşmenin ticaret sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde idari para cezası uygulanır. Şirketlerin birleşmesi sonrası hali hazırdaki iş yerlerindeki faaliyet ve sigortalı çalışması devam edecek ise yapılacak işlem sadece unvan değişikliği olacak ve birleşme sonrası hangi unvan oluşacaksa iş yeri tescil bilgisi güncellenecektir. Şirket nevi değişikliklerinde devrolan şirketin çalışanlarının ücret matrahları kümülatif olarak dikkate alınmaktadır. Çünkü yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamı niteliğindedir. Ancak şirket birleşmelerinde matrahın kümülatif alınması gerekip gerekmediği konusunda uygulamada tereddütler yaşanmaktadır. Zira, infisah ederek yeni şirkete devrolan şirketin hukuki ve ekonomik bütünlüğünün bozulduğundan hareketle, çalışanların işveren değişikliği yaptığı düşünülebilir ve bu nedenle ücret matrahını sıfırlanması gerektiği söylenebilir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.