Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.04.2022 10:51 (Üye) Soru : merhaba büyük şehir sınrıları içerisnde gayrimenkul işi yapan bir firmmaız satış amaçlı almadığı, kullanma amaçlı aldığı konutu satmak istemeltedir. konut ederi 1.000.000 tl dir. konut satışında kdv oranı % 8 kullanma hakkı varmıdır. teşekkürler

Cevap : G.menkul alım satımında Büyük şehir normal şehir ayrımı kaldırılmıştır. 01/04/2022 den itibaren; KONUT, ARSA, ARAZİ VE İŞ YERİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARI : a)- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında (KENTSEL DÖNÜŞÜM) rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır. Aşan kısım için ise; %18 KDV oranı uygulanacaktır. b)- Belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır .Aşan kısım için ise; %18 KDV oranı uygulanacaktır. c)- YUKARIDAKİ KAPSAMA GİRMEYEN KONUTLARIN NET ALANININ 150 M2’YE KADAR OLAN KISMI İÇİN % 8 KDV ORANI, AŞAN KISIM İÇİN İSE; %18 KDV ORANI UYGULANACAKTIR. d)- Arsa ve arazi teslimleri için KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır. e)-İş yeri teslimlerin metrekaresi ne olursa olsun eskiden olduğu gibi % 18 oranında KDV hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.