Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.04.2022 13:54 (Üye) Soru : Merhaba Mükellefimiz aile zammı ( yardımı ) adı altında personellerine ödeme yapacak. Ödeme yapacağı rakam ise asgari ücretin %10 kadar olacaktır. Asgari ücretin % 10 sgk dan muaf tutuluyor yalnız genelge de ''Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10'u,''' BU DURUMDA BEKAR OLAN KİŞİLERE AİLE ZAMMI ADI ALTINDA YAPILACAK ÖDEMELERDE SİGORTA PRİMİ KESİNTİSİ YAPILACAK MI ?

Cevap : Aile Yardımı da çocuk yardımı gibi zorunlu ödenen bir yardım değildir. Adından da anlaşıldığı üzere işçinin ailesine karşılık verilir. Ancak iş sözleşmeleri ile hükümlere bağlanmışsa işverenin ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. İşverence işçiye aile yardımı adı altında ödenen yardımların SGK primlerinde istisnası bulunmasına rağmen gelir vergisi matrahından indirimi yalnızca memurlara ödenen yardımlar için geçerlidir. Özel sektör çalışanları için ödenen aile yardımları gelir vergisi matrahına dâhildir, herhangi bir gelir vergisi indirimi söz konusu değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.