Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.04.2022 11:43 (Üye) Soru : Sayın ilglii merhaba, Tüzel kişi vergi mükellefimiz serbest bölgede mal satmıştır. Bu satmış olduğu mal gümrük antreposunda transit ticaret kapsamında gerçekleşmiştir . 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, – (16/1-c) maddesinde, Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar kdv yönünden istisnadır denmektedir. Bu işlem kdv beyannamesinde hangi bölümde beyan edilecektir.

Cevap : Tam istisna bölümünde 350 kod ile beyan edileceği görüşündeyiz GİB e beyan bölümü ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.