Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.04.2022 14:12 (Üye) Soru : Merhaba otellere orkestra organizasyon işi yapan bir firma açılışı yaptık. Firma yabancı personel çalıştırma şartlarını taşımıyorsa çalışacak personelleri işgücü temin hizmeti kapsamında çalışan bir danışmanlık firmasından kiralarsa alt işverenden kiralanan personellerin maaşları ve sigortaları sözleşmeye istinaden fatura karşılığında alt işverene mi ödenmelidir? başka bir uygulama şekli var mıdır?

Cevap : “İşgücü temin hizmeti” kavramı, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde, “işletmelerin mal veya hizmet üretimlerine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş veya organizasyonlardan satın almaları” olarak tanımlanmaktadır.Bu hizmet karşılığında da tevkifatlı fatura ile işlem yapılmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.