Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.04.2022 14:34 (Üye) Soru : Üstadım, İlk defa karşılaştığım bir konu. Taşeron inşaat işi yapan firmanın işçisi iş kazasından dolayı istirihatli. İş Nisan ayı içinde sona eriyor. Fakat işçinin istirihat süresi mayıs ayının 25 inde bitiyor. Bu durumda işyeri kapanış bildirimi yaparsak işçinin rapor onayını nasıl yaparız. İş sona erdiği için bu işçi ödeme almaya devam edebilecek mi. İş yeri kapanışını istirihat sonrası mı yapmalıyız.

Cevap : Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 40/10. Maddesinde; “Sigortalının, geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir.” hükmü yer alıyor.Sigortalının işten ayrıldığı tarihi takip eden dokuz gün içinde aldığı istirahat raporundan sonra devam niteliğinde olan (takip numarası aynı, sıra numarası artarak devam eden) raporlardan sadece ilk rapor için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Bu durumda devam raporunun ödemesi yapılmıyor.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.