Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.04.2022 15:55 (Üye) Soru : Merhabalar; 4.dönem geçici vergi beyannamesi onaylandıktan sonra mükellefin envanter sayımında kalan stok tutarının geçici vergide beyan edilen stoktan daha fazla olduğu tespit edildi:bunun sonucunda ortaya çıkan fark beyan edilen geçici vergi matrahının %10 unu aşmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannamesi verirken satılan mal maliyet azalmış ve kar artmış olacaktır. Bu artan vergi bir kısmı beyanname üzerinden hesaplanan %5 indirimden karşılanacak geriye kalanda ödenecektir. Bu şekilde kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinde sakıncası var mı ?

Cevap : % 5 İndirim KV beyannamesi üzerinden yapılır. Olması gereken Bilanço ve Gelir tablosu hazırlanır. Hazırlanan Bilanço ve gelir tablosu na göre Yıllık KV beyannamesi veriler.Hesaplanan Matraha göre hesaplanan KV 30 Nisana kadar ödenir. % 5 indirim hesaplanan vergi üzerinden yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.