Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.04.2022 10:11 (Üye) Soru : mrb, Dönem sonunda işlemlerinde ticari kar 2.937tl kkeg ise 108 215 tl olduğundan 691 hs 27 588 tl vergi oluştuğundan 691 hs 690 hs büyük çıkıyor.bu sebeble firma kar ederken 10 000 tl vergiden dolayı 591 hs mı kayıt yapmamız gerekli ;

Cevap : Dönem sonu kayıtları için aşağıdaki yevmiye kayıtları yapılır. ? Dönem sonunda dönem karı ve yasal yükümlülükler karşılığı nasıl hesaplanır (Dönem Karı Çıkması Halinde ) Tüm yansıtma hesapları yapılıp ilgili hesaplara aktarıldıktan sonra ve gelir ile gider hesapları arasındaki fark gelir hesaplarının lehine ise yani ticari kar çıkmışsa buna kanunen kabul edilmeyen giderleri de ekleriz ve çıkan rakamı % 25 ( KV ORANI ) ile çarpıp aşağıdaki kaydı yaparız -------------------------------------31.12------------------------------------------- 691 XXX 370 XXX Kurumlar vergisi karşılığı ayrılması ---------------------------------------------------------------------------------------- Yukarıdaki işlem sonucu dönem karı hesabımız (690 hs) alacak bakiyesi veriyorsa bunu ters kayıtla dönem net karına aktarırız. -----------------------------------------------31.12----------------------------------------- 690 XXX 691 XXX 692 XXX (Dönem net karı hesabı) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Daha sonra bu hesabı bilanço hesabı olan dönem net karına aktarırız -----------------------------------------------31.12----------------------------------------- 692 XXX 590 XXX ----------------------------------------------------------------------------------------------- ? Hesap dönemi ZARAR ile kapanırsa Yukarıdaki işlem sonucu dönem karı hesabımız (690 hs) BORÇ (ZARAR) bakiyesi veriyorsa bunu ters kayıtla dönem net zararına aktarırız. -----------------------------------------------31.12----------------------------------------- 692 XXX 690 XXX ----------------------------------------------------------------------------------------------- Daha sonra bu hesabı bilanço hesabı olan dönem net ZARARINA (591) aktarırız -----------------------------------------------31.12----------------------------------------- 591 XXX 692 XXX ----------------------------------------------------------------------------------------------- KKEG TİCARİ ZARAR MUHASEBE KAYDI ÖRNEĞİ Bir LTD.ŞTİ 2021 yıl dönem itibariyle 17.000 TL ticari zarar etmiştir. Fakat KKEG 20.000 TL olduğu için 3.000 TL mali kara dönüşmüştür. Bu işlemin tahakkuk kaydı nasıl olmalıdır. 3.000 TL KV MATRAHI HESAPLANAN KV 750 TL ----------/-------------- 691 (B) 750 TL 370 (A) 750 TL Daha sonra dönem net karı ve zararının tespitine ait kayıt oluşturulmalıdır; -----------------/-------------- 692 (B) 16.250 TL 690 (B) 17.000 TL 691 (A) 750 TL -----------------/---------------------- Dönem net karı veya zararı hesabın nihai olarak, bilançoya dönem net zararı 591 hesabına yansıtılması; ------------/------------- 591(B) 16.250 TL 692 (A) 16.250 TL --------------/----------- Dönem içerisinde ödenen geçici vergi ve kesinti yoluyla ödenen vergiler 193 hesapta takip edilmiş olması gerekmektedir. Bu tutarın hesaplanan kurumlar vergisiyle aynı tutarda olduğunu varsayalım. Bu durumda bu tutar 371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri hesabına aktarılır. --------------/------------- 371(B) 750 TL 193 (A) 750 TL ---------/---------------- Daha sonra kurumlar vergisi beyannamesi verme süresinde 371 ve 370 karşılıklı kapatılır. 370 (B) 750 TL 371 (A) 750 TL
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.