Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.04.2022 11:25 (Üye) Soru : Sayın üstad, 1.Soru. Limited şirket 2021 yılında yaptığı karı dağıtmaz ise %10 stopajı ne zaman ödemesi gerekiyor.? ( KAr dağıtırsa zaten ödeyecek ama dağıtmazsa %10 stopaj getirildi ) 2.soru. Bu karı 2022 mayıs ayında sermaye ilave etsek yine %10 stopajı ödemek zorundamıyız.Teşekkür ederim.İyi çalışmalar.

Cevap : 1-Kar dağıtılmaz ise GV stopaj ödemesi olmaz. Kar dağıtılması halinde % 10 GV stopajı yapılır ve ödenir. 2-Karın sermayeye ilavesinde GV stopajı olmaz. GVK'nun 94/6.maddesinin (b-i) alt bendindeki “karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz” hükmü; hem gelir vergisi tevkifatının yapılmayacağını hem de şirket ortaklarının kar payı elde etmedikleri anlamına gelmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.