Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.04.2022 12:06 (Üye) Soru : merhabalar avukatların masraf listeleri ile şirketten tahsil ettikleri - ulaşım, yemek, konaklama masrafları -mahkeme harçları -icra dairesi harçları -icra dairesinin tahsil ettiği tebligat masrafları gibi kalemler gider olarak gösterilebilir mi? saygılar

Cevap : -mahkeme harçları -icra dairesi harçları -icra dairesinin tahsil ettiği tebligat masrafları Avukatın Müşterisi (müvekkill ) adına düzenleneceği için Bu giderli avukat gider yazamaz. Müvekkilinin den elden tahsil eder.Müvekkil vergi mükellefi ise Bu belgeleri giderleştirilir. Ulaşım, yemek, konaklama masraflarının belgesini Avukat gider yazar .Bu harcamaları Müşteriden tahsil edecek ise Avukatlık hizmet bedeli için düzenlenen e-smm da "gider bedeli" olarak belirtilir toplam üzerinden KDV hesaplanır GVK Serbest Meslek Kazancının Tespiti Madde 67 Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyle yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır. MÜŞTERİ VEYA MÜVEKKİLİNDEN, SERBEST MESLEK FAALİYETİ İLE İLGİLİ OLMAK ÜZERE PARA VE AYIN ŞEKLİNDE ALINAN GİDER KARŞILIKLARI KAZANCA İLAVE EDİLİR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.