Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.04.2022 12:12 (Üye) Soru : Merhaba. Bir Avukat müşterim için soru sormak istiyorum. Mükellefi adına yapmış olduğu kdvsiz harcamalar için (vekalet pulu, uyap harçları vb.) mükellefine makbuz keserken bu tutarları kdvsiz olarak mı kesmesi gerekiyor yoksa hizmet bedeli olarak değerlendirilerek kendi tabi olduğu kdv oranı üzerinden mi vergilendirmeli?

Cevap : Harçlar makbuzları müşteri adına düzenlenmektedir.Bu tür harcama e-smm eklenmez. Müşteriden elden tahsil edilir. Makbuz kesilmez. GVK Serbest Meslek Kazancının Tespiti Madde 67 Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyle yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır. MÜŞTERİ VEYA MÜVEKKİLİNDEN, SERBEST MESLEK FAALİYETİ İLE İLGİLİ OLMAK ÜZERE PARA VE AYIN ŞEKLİNDE ALINAN GİDER KARŞILIKLARI KAZANCA İLAVE EDİLİR. Diğer harcama bedeli müşteriden tahsil edilmesi halinde; Avukatlık hizmet bedeli için düzenlenen e-smm da "gider bedeli" olarak belirtilir toplam üzerinden KDV hesaplanır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.