Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.04.2022 14:32 (Üye) Soru : Merhabalar, Herkese kolay gelsin . Çalışan bir personelimize net maaş üzerinden ödeme yapmaktayız. 6 Nisan itibari ile kıdem ödemesi yapılacak. Mart ayında brüt maaşı 10 748 TL, iken Nisan ayında 6 günlük brüt maaşı (gelir vergisi muafiyeti nedeniyle ) 1 975 TL ( 30 gün üzerinden 9 875 TL oluyor ). Bu durumda Kıdem Tazminatı hangi ücret üzerinden hesaplanacaktır. İyi çalışmalar

Cevap : Kıdem tazminatı işçiye ödenen son brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır.Son ücret kavramı, işçinin iş ilişkisi kapsamında iş gördüğü ve ücrete hak kazandığı en son ücreti ifade eder. Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanununun 32'nci maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası prim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dahil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir. Satış rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan prim değişkenlik gösterse de, kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret kavramı içinde değerlendirilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.