Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.04.2022 14:19 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Bir limited şirket marketlerden alışveriş yapılmasına imkan tanıyan hediye kart alıyor ve bunları personelleri ve personel harici diğer 3. kişilere (ihtiyaç sahiplerine) bu hediye kartlardan dağıtıyor, bu kartları satan firma bunun için fatura düzenlemesi gerekiyor mu, ödeme belgesi ve bilgi fişi mevcut bu bilgiler ışığında haricin kartaları dağıtan şirketimiz bunu ne şekilde giderleştirebilir yada kkeg mi olur bilginizi rica ediyoruz iyi çalışmalar

Cevap : Çekin Alınması : Hediye çeklerini teslim alan firma, bunu dağıtmadığı sürece, aşağıdaki kaydı müteakip aktifinde tutmak mecburiyetindedir. Bu aşamada, gider veya maliyet kaydı yapılamaz. -----------------/----------- 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER - Hediye Çekleri 329 DİĞER TİCARİBORÇLAR ----------------/--------------- Hediye çek bedelin ödenmesi --------------/---------------- 329 102 --------------/------------- Çeklerin Personele Verilmesi: GVK'nun 61'inci maddesine göre, işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler, ücret olarak gelir vergisine tâbidir. Bu hüküm uyarınca, personele verilen çekler "ücret" olarak GV'ne tâbi tutulur. Çeklerin bedeli "net" ücret olarak kabul edilir ve brüt tutarı, personel gideri olarak kayda alınır. Bize göre, personele hediye çeki teslimi, nakit değil ayni ücret verilmesi anlamına geldiğinden (mal veya hizmet alma imkanı sağladığından), sadece gelir vergisine tabi tutulur. SGK primi ve bize göre Damga Vergisi de hesaplanmaz. Aşağıda, personele 1.000 liralık hediye çeki verildiği ve % 20 lik GV hesaplandığı varsayımıyla, yapılması gereken muhasebe kaydı gösterilmiştir: ----------------/--------------------- 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.250 (veya başka bir hesap) - Personel Giderleri 360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR 250 - GV Stopajı 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 1.000 - Hediye Çekleri --------------/-------------------------- PERSONEL OLMAYAN KİŞİLERE VERİLEN ÇEK BEDELLERİ İSE KKEG OLARAK KAYITLARA ALINIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.