Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.04.2022 15:31 (Üye) Soru : II sayılı liste, 22 paragrafta yer alan ve (28.03.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 6. maddesiyle değiştirilen sıra. Yürürlük: 01.04.2022) Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri, şeklinde değişikliğe uğramıştır. 40.15.19.00.00.19 GTİP numarası ile ithalatını yaptığımız Nitril Eldivenler için hangi KDV oranını uygulamamız gerektiği konusunda görüşlerinizi paylayaşabilirmisiniz. Saygılarımızla.

Cevap : “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerini inceleyiniz Bahsettiğiniz ürün yönetmeliklerde var ise; KDV oranı % 8 olarak uygulanır. Aksi durumda % 18 oran uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.