Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.04.2022 11:07 (Üye) Soru : Merhabalar, yazılım alanında hizmet veren kurumlar vergisi mükellefim eleman girişi yapacaktır. Personele 5.000 TL Net Maaş ve proje bazlı aylık 10.000 TL-20.000 Tl aralığında prim ödemesi yapacaktır. Prim ödemesini vergisel boyutta nasıl değerlendirmemiz gerekiyor. Prim ödemesinin gelir vergisi-damga vergisi-SGK durumu nedir? Maaş üzerine mi eklenip gelir vergisi hesaplanır yoksa prim kendi başına mı gelir vergisine tabii olur? Dönüşünüzü rica ederim.

Cevap : Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir. a) Prime esas kazançların hesabında; 1) Hak edilen ücretlerin, 2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların, 3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, brüt toplamı esas alınır.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.