Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.04.2022 09:21 (Üye) Soru : Sayın Hocam 2021 yılı ek mali tabloların verilmesi için belirlenen sınırın çok altındayız. Lakin 2021 yılında karar alınarak 570 de yer alan 2018 öncesine ait karları dağıttık. Bu dağıtımdan dolayı Kurumlar Beyannamesinin ekinde yer alan Kar dağıtım tablosunu yine de dolduracak mıyız ? Açıklama gerektirecek bir faaliyet olmasa da dip notları doldurmak gerekir mi yada zorunlumu ? saygılarımla

Cevap : Limitin altın da kalan kar dağıtımı için Kar dağıtım tablosu doldurulmaz..Dip notlarda açıklanması gereken konular var ise yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.