Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.04.2022 12:18 (Üye) Soru : iştiraklerden temettü geliri elde edilmiş bir şirket elde ettiği temettü gelirini ortaklarına dağıtmıştır. Şirketin ilgili dönemde iştirak geliri olmasaydı ticari zararı mevcuttu. Temettü gelirinden dolayı kar gözükmekte. Gelen temettü ortaklara dağıtıldığından dönem sonu kayıtlarında geriye zarar olması gereken rakam kalıyor. Dönem sonundaki kapanış için muhasebe kayıtlarının nasıl olması gerektiğini öğrenmem mümkünmüdür.

Cevap : İştiraklerden elde edilen temettü geliri 640 hesaba yazılır. 640 hesap dönem sonunda 690 hesap ile kapatılır. Şirket normal kar veya zararı ile birlikte iştiraklerden gelen temettü geliri 690 hesap da toplanır. KV ne tabi tutulur Dağıtılacak kar olması halinde ve Şirket Genel kurulu karar alması halinde kar dağıtılır dağıtılan kardan % 10 GV stopajı yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.