Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.04.2022 12:29 (Üye) Soru : Merhaba bir LTD şirket müşterim 11.06.2021 tarihinde tasfiyeye girdi ve 22.03.2022 tarihinde tasfiye sonu ticaret sicil gazetesinde yayınlandı ve kapandı. Ben ilk olarak 11.06.2021 - 31.12.2021 Tasfiye halinde kurumlar beyannamesini sonra da 01.01.2022 - 22.03.2022 Tasfiye Kapanış Beyannamelerini beyan edeceğim. 11.06.2021- 31.12.2021 Kurumlar vergisi beyannamesinde Tasfiyeye girmeden önceki 6 aylık döneme ait GEÇMİŞ YIL bilanço ve gelir tablosunu, beyannemaye yazacak mıyım? Yine aynı şekilde 01.01.2022- 22.03.2022 kapanış beyannamesini verirken de, Tasfiye halinde beyannemesinde de bu bilgiler yazılacak mı? Tasfiye halinde olması bu bilgilerin yazılıp yazılmamasını etkiler mi? Tasfiye kapanış bilançosunu beyan ederken dikkat etmem gereken bir husus var mı? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : 01/01/2021-11/06/2021 Tasfiyeye giriş beyannamesi 11/06/20211 tarihini takip eden 4. ayın 1-25 günlerinde verilecek. ( 01-25-/EKİM /2021) 12/06/2021-31/12/2021 Normal KV beyannamesi 01/30/Nisan/2022 de verilir. 01/01/2022-22/03/2022 Tasfiye sonu beyanname 1 ay içinde verilir.(22/04/2022) Her beyannamede ki Bilanço ve Gelir tablosuna cari dönem ve önceki dönem bilgileri yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.