Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.04.2022 11:16 (Üye) Soru : SMMM şirketimizde (Limited Şirket) zorunlu limitler altında da olsa hukuki işlemlerimizin takibi için sigortalı olarak stajyer avukat çalıştırabilir miyiz?

Cevap : Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin, “…avukat yanındaki stajının tamamını kapsayan dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde yanında çalıştığı Avukat tarafından sigortalı yapılmasının stajın amacı ile bağdaşmayacağı, bu çalışmanın 1136 sayılı Yasa’nın 11. maddesi uyarınca avukatlıkla birleşemeyeceği ileri sürülmekte ise de, adı geçenin, sigortalı olması nedeniyle adliye stajını aksattığı yönünde herhangi bir bilgi veya tespitin bulunmadığı, ilgilinin avukatlık stajı sırasında yanında staj yaptığı avukat tarafından sigortalılık kaydının yaptırılmasının avukatlık stajı ile bağdaşmayan bir yönünün bulunmadığı ve stajın geçersiz sayılmasını gerektiren bir unsur olarak nitelendirilemeyeceği…” hükmünü içeren kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onanmıştır. Avukatlık stajı sırasında, yanında staj yaptığı avukat tarafından sigorta kaydı yaptırılan stajyer levhaya kayıt olabilir. Barodan teyid etmeniz gerekçesiyle stajer avukatları ücret karşılığı sigortalı çalışamayacağı bilgisi var. Konu ile ilgili yeni yasal düzenleme de yapılarak stajer avukatların da sosyal güvenliğinin sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.